คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารฯ และ คณะทำงานปิงปองมวลชน