เป้าหมายใหม่ หัวใจเดิม

กีฬาปิงปองก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของแต่ละท้องถิ่น แต่ละจังหวัด เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นๆ ที่มีการเกิดขึ้นแล้วดำเนินการต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน แต่ในบางพื้นที่ ก็เลิกกิจกรรมสลายตัวกันไป ไม่ว่าจะมีการประสบความสำเร็จจากการที่ได้ดำเนินกิจกรรมหรือไม่ ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง 2 ทางทั้งการที่สืบทอดกันอย่างต่อเนื่อง หรือเมื่อประสบความสำเร็จในการสร้างนักกีฬาเข้าสู่การแข่งขันจนกระทั่งขึ้นสู่ระดับชาติ แล้วกีฬาปิงปองของท้องถิ่นหรือจังหวัดนั้นก็มีการสลายตัวกันไป แต่อย่างไรก็ตามในการ สลายตัวของกีฬาปิงปองในแต่ละพื้นที่นั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีคนเล่นกีฬาปิงปองหลงเหลืออยู่ เพียงแต่ว่าไม่ได้ฝึกฝนเพื่อที่จะเข้าสู่การแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศหรือเพื่อเป็นนักกีฬาของจังหวัด แต่เป็นการรวมกลุ่มเพื่อการออกกำลังกายหรือพบปะสังสรรค์

กรุงเทพฯและปริมณฑลถือว่าเป็นเรื่องปกติที่มีการสร้างนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องหลายชนิดกีฬารวมทั้งกีฬาปิงปอง และอีกหลายจังหวัดในภาคกลางที่ยังมีการผลิตนักปิงปองเพื่อการแข่งขัน แต่ถ้ามองไปถึงภาคต่างๆของประเทศไทย ก็จะมีจังหวัดหลักที่สร้างนักปิงปองขึ้นมาประดับวงการอย่างต่อเนื่องยาวนาน เริ่มต้นกันที่ภาคเหนือ จังหวัดที่มีนักปิงปองในระดับทีมชาติไทย เรียกว่าเป็นจำนวนมากต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี คือจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้จังหวัดใกล้เคียงมีนักปิงปองฝีมือดีมากมายตามไปด้วยอย่างเช่น เชียงราย ลำพูน ลำปาง และกีฬาปิงปองก็เป็นที่นิยม แพร่หลายไปในทุกจังหวัดของภาคเหนือ ลงมาจนกระทั่งถึงจังหวัดที่ถือว่าเป็นภาคเหนือตอนล่างติดกับภาคกลางตอนบน ทั้งจังหวัดพิษณุโลก พิจิตรและนครสวรรค์ ก็เคยมีนักปิงปองฝีมือระดับชั้นนำของวงการกีฬาปิงปองในประเทศไทย

ขยับไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน จังหวัดที่โดดเด่นในกีฬาปิงปองมายาวนานจนกระทั่งถึงปัจจุบันนั่นก็คือ นครราชสีมาหรือโคราชนั่นเอง แต่เนื่องจากพื้นที่ ของภาคอีสานนั้นมีจำนวนจังหวัดมากที่สุดในระดับภาคของประเทศ จึงมีทั้งอีสานตอนบนและอีสานตอนล่าง ทำให้จังหวัดต่างๆมีการผลิตนักกีฬาปิงปองเพื่อการแข่งขันและเพื่อการออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก เช่น สกลนคร นครพนม หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ เป็นต้น สำหรับภาคตะวันออกเลียบชายฝั่งนั้น เรียกได้ว่าเกือบทุกจังหวัดที่มีการเล่นกีฬาปิงปองเพื่อการแข่งขันและทำทีมกีฬาปิงปองกันมาอย่างต่อเนื่องทั้ง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สำหรับโซนภาคใต้ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า ระนองคือจังหวัดที่ผลิตนักปิงปองทีมชาติได้อย่างชัดเจน แต่ถ้าเป็นในอดีต ก็จะมีทั้ง ยะลา ภูเก็ต สงขลา พัทลุง สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ที่ผลิตนักปิงปองฝีมือดี แล้วยังคงมีต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

เกือบทุกจังหวัดที่มีการเล่นกีฬาปิงปองแล้วฝึกสอนเพื่อเป็นนักกีฬาเพื่อการแข่งขัน จะมีกลุ่มของชมรมหรือทีมต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งกลุ่ม ที่ต่างคนก็ผลิตนักปิงปองเพื่อที่จะมาคัดเป็นตัวแทนของจังหวัด แล้วต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงระดับภาค รวมไปถึงการสร้างนักกีฬาเข้าไปสู่สโมสรชั้นนำของประเทศ ซึ่งในลักษณะเช่นนี้จะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องรุ่นสู่รุ่น สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่ก็มีบางพื้นที่บางจังหวัดที่สร้างกีฬาปิงปองเพื่อความเป็นเลิศ สูญหายไปหลังจากที่มีนักปิงปองที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมีสาเหตุของการเกิดขึ้นอยู่หลายประการ การที่จะนำกลับมาให้เป็นที่นิยมหรือมีการดำเนินการต่อไป ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ เพียงแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบของการเล่นเพื่อความเป็นเลิศมาเป็นการเล่นเพื่อสุขภาพ จากกลุ่มบุคลากรเดิมที่เคยเล่นกีฬาปิงปองมาก่อน แล้วหยุดไปด้วยเหตุผลของแต่ละบุคคล ในบางจังหวัดกีฬาปิงปองอาจจะไม่ใช่เป็นกีฬายอดนิยมที่เล่นกันอย่างแพร่หลาย แต่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของคนที่ต้องการใช้กีฬาปิงปองเพื่อออกกำลังกาย มีการเข้าร่วมการแข่งขันในบางครั้งบางรายการเมื่อมีโอกาส แต่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ผลของการแข่งขันมากเกินไป เพียงแค่ถือเป็นการทดสอบฝีมือและเรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในกติกาสากลเท่านั้น ความกดดันในความคาดหวังของผลการแข่งขันจึงมีน้อย เพราะว่ามุ่งเน้นไปที่ความสุขของการเล่นกีฬาปิงปองเพื่อความสนุกสนานเป็นเป้าหมายหลัก

การกลับมารวมตัวกันเพื่อเล่นกีฬาปิงปองหรือฟื้นฟูกลุ่มกีฬาปิงปองของในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดต่างๆ บางครั้งก็เกิดขึ้นจากกลุ่มคนในพื้นที่นั้นเอง และบางทีก็เกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นของเพื่อนฝูงในวงการ ที่อยู่คนละพื้นที่ คนละจังหวัด เมื่อได้พบปะกันหรือติดต่อสื่อสารถึงกัน แล้วเกิดการชักชวนให้กลับมาร่วมเล่นกีฬาปิงปองอีกครั้งหนึ่ง เช่นเดียวกันกับกลุ่มของอดีตนักปิงปองทีมชาติไทย ที่หลายคนหวนกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งและกลับเข้าสู่การแข่งขัน ทั้งในรุ่นทั่วไปและรุ่นอายุของตัวเอง ก็เกิดจากการชักชวนของ เพื่อนๆที่เคยร่วมเล่นกันมาในสมัยก่อน ลักษณะเช่นเดียวกันนี้ก็อาจเกิดขึ้นได้กับ คนที่เคยเล่นปิงปองตามจังหวัดต่างๆแล้วหยุดเล่นไปด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากได้รับการชักชวนจากเพื่อนเก่า ให้กลับมารวมกลุ่มอีกครั้ง เพื่อความสนุกสนาน แล้วถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีด้วย ก็น่าจะทำให้กีฬาปิงปองในพื้นที่นั้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง รวมไปถึงกิจกรรมที่มีแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่คาดหวังไว้ เช่น การสอนกีฬาปิงปองในชั่วโมงพลศึกษาของโรงเรียน ที่จะเป็นพื้นฐานในการทำให้เกิดจำนวนคนเล่นกีฬาปิงปองและต่อเนื่องไปสู่ การเล่นเพื่อความเป็นเลิศจำนวนอีกมากมายทั่วประเทศ ก็ได้เริ่มมีการใช้วิธีการ สร้างความเข้าใจให้กับครูผู้สอน(ที่ไม่เคยฝึกการเล่นปิงปองเพื่อความเป็นเลิศมาก่อน) รวมไปถึงนักเรียนที่ต้องเรียนกีฬาปิงปองตามหลักสูตร ก็ได้มีการทดลองวิธีการสอนในห้องปฏิบัติการฝึกกีฬาปิงปองของโรงเรียน เพื่อที่จะหาวิธีที่จะทำให้ทั้งครูผู้สอนและนักเรียนประสบความสำเร็จ ในการเรียนรู้และเข้าใจในวิธีการเล่นปิงปองอย่างถูกวิธี เนื่องจากกีฬาปิงปองเป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นหากทำด้วยวิธีการแบบเดิม ก็จะได้ผลอย่างเดิม นั่นคือการที่ครูผู้สอนจะไม่สามารถสร้างความเข้าใจให้กับตัวเองและนักเรียนด้วยวิธีการปฏิบัติได้ครับ

ดอน มุดตางาม