มุมแนะนำคณะทำงานปิงปองมวลชน นพ.เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ

 
สวัสดีครับ...วันนี้ฝ่ายปิงปองมวลชน สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย  ขออนุญาตแนะนำคณะทำงานของฝ่ายกีฬาปิงปองมวลชน  ซึ่งเป็นคุณหมอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย และหลายท่านในวงการปิงปองคงจะได้รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ   และคุณหมอก็ยินดีที่จะเสียสละเวลา ตลอดจนนำความรู้ ความถนัดในด้านวิชาชีพปัจจุบันที่มีอยู่ มาช่วยพัฒนาวงการกีฬาปิงปองของประเทศไทย  เรามีความนิยมเล่น แพร่หลาย มากยิ่งขึ้นนะครับ  

 

" ผมหมอเสกนะครับ ชอบในกีฬาปิงปองตั้งแต่เด็ก ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้เป็นประธานชมรมคนรักปิงปองอยุธยา เพื่อจะได้ทำให้เพื่อนๆ ที่รักในกีฬาปิงปองที่พื้นที่ในการเล่นปิงปองด้วยกัน พัฒนาทักษะด้วยกันทั้งเยาวชนและคนทั่วไป ช่วยในการจัดการให้เกิดระบบฝึกซ้อม ฝึกสอน และพัฒนากรรมการผู้ตัดสินในจังหวัด และชักชวนให้คนที่สนใจในกีฬามีส่วนร่วมที่จะเล่นปิงปองอย่างมีความสุข  

 

สิ่งที่อยากทำคือ...พัฒนาให้กีฬาปิงปองในสังคมเป็นความสุขแก่คนทุกคน ทุกวัย เห็นความสุขจากการออกกำลังกาย ไม่ใช่แค่แข่งขัน อยากเห็นความสุขจากมิตรภาพ ไม่ใช่เพียงชัยชนะ เห็นความสุขจากสุขภาพที่ดีขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงความเป็นเลิศ...แต่เพียงอย่างเดียว "

 

 

และนี่คือสิ่งมุ่งหวัง และ เป้าหมาย ของคุณหมอเศกสรรค์ ที่จะช่วยกันทำให้กีฬาปิงปองเป็นที่นิยมเล่นให้มากยิ่งๆ ขึ้น นะครับ  โดยเฉพาะเล่นเพื่อการออกกำลังกาย เล่นเพื่อความสุข ความสามัคคี และมิตรภาพที่ดีต่อกันครับ